Lågbeskattad diesel får inte användas i fritidsbåtar

Från och med i år kommer Kustbevakningen att utföra fysiska kontroller av bränslet på fritidsbåtar. Foto: Pernilla Johansson

Fritidsbåtars bränsletankar får inte innehålla så kallat märkt bränsle. Märkt bränsle får, precis som tidigare, endast användas i yrkesutövning.

Från och med i år kommer Kustbevakningen att utföra fysiska kontroller av bränslet på fritidsbåtar. Kontrollerna sker på uppdrag av Skatteverket. Lågbeskattad dieselolja är märkt med färgämne. Märkt bränsle, i dagligt tal gröndiesel eller färgad diesel, får endast används i yrkestrafik.

Att tanka med felaktigt bränsle är inte brottsligt. Däremot kan Skatteverket ta ut en sanktionsavgift om en båtägare eller brukaren av båten har eller förbrukar felaktigt bränsle i tanken. En kustbevakningstjänsteman får, enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, gå ombord på en båt utan föregående misstanke för att utföra en tillsyn av märkt bränsle och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Att avlägsna märkämnet i lågskattad diesel är däremot brottsligt. Vid misstanke om detta inleds en brottsutredning.

Det här gäller

Den som framför en båt (fartyg) ska betala skatt på bränslet. Ett fartyg får drivas med lågbeskattat märkt bränsle om det används för följande ändamål:

  • Transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning
  • Offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning
  • Frivilliga försvarsorganisationers användning
  • Sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller yrkesmässigt fiske.

Andra fartyg ska använda beskattat omärkt bränsle.

Fakta

  • Bestämmelserna för Kustbevakningens kontroll- och tillsynsverksamhet av märkt bränsle (dieselolja) i båtar anges i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
  • Skatteverket är den huvudansvariga myndigheten. Dock saknar de förutsättningar för att göra de fysiska kontrollerna som därför utförs av Kustbevakningen.

Ändrad 17 maj 2023 08:00

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.