Miljöräddningsövning i Härnösand

KBV 202

Kustbevakningen i Härnösand kommer 12–13 september att placera ut en utsjölänsa i Älandsfjärden. Det är en kombination av övning och funktionskontroll, som innebär att länsan kommer att ligga ankrad över natten, försedd med gult blinkande ljus.

Vid utsläpp av olja i vattnet används länsor för att ringa in och begränsa utsläppets spridning. Att koncentrera oljan förenklar också upptagning när utsläppet bekämpas.

Kustbevakningen ersätter gamla länssystem med nya

I Härnösand kontrolleras därför 12–13 september 750 meter länsa som läggs ut från kajen vid Kustbevakningens station. Av dessa bogseras 250 meter till Älandsfjärdens ankringsområde. Där ankras länsan och lämnas kvar över natten. Den kommer att förses med gult blinkande ljus för att varna sjötrafiken i området.

Övningen och funktionskontrollen under de två dagarna innebär en ökad aktivitet med Kustbevakningens fartyg KBV 201, KBV 408, KBV 074 och KBV 462.

Ändrad 12 september 2022 08:15

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.