Nu blir vi fler – takten ökar i aspirantrekryteringen

Kvinnlig kustbevakare på fartyg med KBV 312 i bakgrunden.

Kustbevakningen har sedan lång tid behov av mer personal, både på sjön, i luften och på land. De närmaste åren startar därför en klass med 24 aspiranter varje termin, vilket innebär en tätare rekrytering. Nu öppnar vi för ansökningar till utbildningen som startar i januari 2023.

– Medarbetarna är vår främsta tillgång. De bär på en unik och mångsidig kompetens som kombinerar räddningstjänst och brottsbekämpning. Att investera i medarbetare är det effektivaste sättet att öka förmågan och svara upp mot de önskemål och krav som ställs på myndigheten, säger Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör.

Utbildningsstart för nästa antagning till Kustbevakningens grundutbildning planeras till januari 2023. Det går att ansöka till och med 14 augusti. Därefter följer kursstarter i augusti 2023, januari 2024 och augusti 2024. Utöver dessa rekryteringar, som avser kustbevakare i yttre tjänst, finns också behov på flera stabsfunktioner i land.

150 fler medarbetare

­– Kustbevakningen har under lång tid upplevt personalbrist i förhållande till vårt uppdrag. Efter det senaste budgetbeskedet, börjar vi nu rekrytera för att kunna bli 150 fler medarbetare på Kustbevakningen. De är efterlängtade, säger Therese Mattsson.

I december 2021 kom beslutet om utökad anslagstilldelning med 75 miljoner kronor. Det ökade anslaget möjliggör nu en offensiv satsning på att öka antalet medarbetare.

Högre förmåga till låg kostnad

Kustbevakningen kombinerar miljöräddningstjänst till sjöss med sjöövervakning i form av kontroll, tillsyn och brottsbekämpning. En förstärkning av Kustbevakningens verksamhet innebär därför en förstärkning inte enbart för en enskild uppgift utan för helhetsförmågan.

‒ Priset är totalt sett lågt för att förstärka den förmåga som samhället behöver. Våra resurser används till flera saker samtidigt, i kris och i vardag. Där finns en kostnadseffektivitet, säger Therese Mattsson.

Uppdrag som gör skillnad

– Samhällsnyttan står i fokus. Den ska vi leverera till sjöss. Där har vi miljöräddningsuppdraget, men samtidigt utför vi flera andra uppgifter åt myndigheter som inte själva har fartyg och besättningar. I den här kombinationen, och variationen, gör vi skillnad, säger Therese Mattsson.

Att rekrytera 150 nya medarbetare tar tid och kraft, men är nödvändigt för att Kustbevakningen ska kunna bibehålla sin förmåga att verka för en trygg och säker havsmiljö.

– Den tiden och kraften måste vi vara beredda att betala med, med start nu. Kustbevakningens personal är de som utför vårt viktiga uppdrag, säger Therese Mattsson.

Ändrad 21 juni 2022 08:00

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Sök till grundutbildningen