Riktade kontroller ger bild av ökad regelefterlevnad i vattenskotertrafiken

Samtal med vattenskoterförare

Sedan 1 maj gäller att den som kör vattenskoter måste ha ett giltigt förarbevis.

För att öka sjösäkerheten genomförde Kustbevakningen riktade kontroller mot vattenskotertrafiken under vecka 26, mellan 27 juni och 3 juli. Brister har konstaterats, men på det hela är regelefterlevnaden god.

Under kontrollveckan kontrollerades 120 förare i 66 kontroller.

  • 14 förare bröt mot gällande regler
  • Av dessa saknade 5 förarbevis
  • 10 kunde inte uppvisa id-handling
  • 1 förare saknade både och.

– Med tanke på att det endast är ett fåtal som hittills i sommar inte har haft förarbevis, kan vi preliminärt dra slutsatsen att den ökade regleringen som det nu, ser ut att ha haft den effekt som lagstiftaren avsett. Den störande körningen har minskat, regelefterlevnaden har ökat och därmed har vi fått en säkrare sjötrafik, säger Pär-Åke Eriksson, biträdande operativ chef på Kustbevakningen.

Resultatet för vecka 26 stämmer överens med övriga veckor hittills i sommar, det vill säga att Kustbevakningen vid kontroller har upptäckt brister i cirka 12 procent av fallen. De flesta bristerna består i att föraren inte kunnat uppvisa en ID-handling. Under veckan med riktade kontroller påträffades endast fem förare utan förarbevis.

Kustbevakningen har, tillsammans med Polisen, ansvaret för att kontrollera att förare av vattenskoter och andra typer av fartyg, följer gällande sjötrafikregler.

– Genom dessa riktade kontroller får vi en bild av hur just vattenskotertrafiken eventuellt förändras, säger Pär-Åke Eriksson.

Syftet med kontrollveckan var att få en bild av regelefterlevnaden kring framförandet av vattenskoter efter att bestämmelserna om ett obligatoriskt förarbevis trädde ikraft 1 maj samt att störande körning, som har varit ett problem under flera år, skulle minska och sjösäkerheten och gott sjömanskap öka.

Fortfarande återstår flera veckor av fritidsbåtsäsongen

Sammantaget finns flera faktorer som påverkar sommarens sjötrafik. Vädret är en avgörande faktor för fritidsbåtstrafiken.

– Efter veckor med låga temperaturer och få båtar ute, kan vackert och varmt väder göra att trafiken ökar igen, fler söker sig ut på sjön, även ovana förare. Till detta kommer högre bränslepriser som har en dämpande effekt, och att utlandsresorna i år är fler än de två tidigare somrarna, då vi sett många båtar ute i våra vatten, säger Pär-Åke Eriksson.

Kort om regleringen av vattenskotertrafiken

Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter sommaren 2022

  • Sedan 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.
  • Om du redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har du rätt att köra vattenskoter med det intyget t.o.m. den 30 april 2023.
  • Kustbevakning och polis kan utföra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.
  • Förarbeviset kan återkallas om föraren begår vissa sjörelaterade brott även med andra vattenfarkoster än vattenskoter.

Vattenskoter – som en fritidsbåt men ändå inte

  • En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.
  • Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

Ändrad 21 juli 2022 10:50

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.