Danska fartyget säkrat – bärgningsarbetet avslutat

Bärgning av Karin Hoej

Karin Hoej bärgas. Foto: Kustbevakningen

Redan vid midnatt, natten mot fredag, påbörjades arbetet med att bärga det kapsejsade fartyget som sedan i onsdags har legat ankrad utanför Simrishamn. Fartyget är nu rättvänt och säkrat och Kustbevakningen har gått ombord. Åtgärder som vidtagits har hittills förhindrat ett oljeutsläpp.

Text uppdaterad kl 15.40 den 17 december 2021

Det danska fartyget Karin Hoej, som natten mot måndag kolliderade med ett annat fartyg i Bornholmsgattet, har nu lyfts och säkrats av bärgningsföretaget. Endast en mindre mängd olja kan ses på vattenytan intill fartyget.

– Bärgningen följer planen. Att det kommer ut olja i samband med att man ändrar läge på ett sjunket fartyg går nästan inte att undvika. Det vi kan se är en sådan liten mängd att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga. De tio kubikmeter diesel som finns ombord är kvar i bränsletankarna, säger räddningsledare Staffan Ljungqvist, på Kustbevakningen.

Bärgningsarbetet inleddes och utförs enligt den beslutade bärgningsplanen. Som läget är nu är Karin Hoej säkrad av bärgaren, vilket möjliggjort för Kustbevakningen att gå ombord.

– På uppdrag av åklagaren finns åtgärder i brottsutredningen att vidta för oss ombord, det är viktigt. Vi har också under säkra förhållanden sökt igenom fartyget ytterligare efter den andra besättningsmannen. Den personen är dessvärre fortfarande saknad, säger Staffan Ljungqvist.

– När vi är färdiga, är det klart för bärgaren att lämna platsen och gå mot Danmark så snart de fått alla nödvändiga tillstånd därifrån. Enligt bärgaren avgår de troligen ikväll eller tidigt i morgon, säger Staffan Ljungqvist.

Kustbevakningen övervakar bärgningen med KBV 034 och KBV 003 Amfitrite i beredskap att bekämpa ett oljespill om det skulle uppstå. KBV 003 följer sedan fartygen när de avgår mot Danmark. Vid den svenska territorialvattengränsen upphör Kustbevakningens ansvar för miljöräddning.

Brottsutredningen fortsätter under ledning av Åklagarmyndigheten. Kustbevakningen arbetar med informationsinhämtning och bevissäkring.

---

Text uppdaterad kl. 16.45 den 16 december 2021

Arbetet vid Karin Hoej fortsätter under torsdagskvällen. Läget är oförändrat. Haveristen är omringad av en skyddande länsa och ingen ny olja har läckt ut. KBV 003 Amfritrite är på väg från Karlskrona för att ligga i beredskap och bevaka den planerade bärgningen under fredagen tillsammans med KBV 034 som redan är på plats. Med det återgår KBV 314 till hemmahamnen i Malmö.

---

Text publicerad kl. 12.42 den 16 december 2021

Den kontrakterade bärgaren har presenterat en bärgningsplan som godkänts av Kustbevakningen och Transportstyrelsen med krav på att lyftet och vändningen av Karin Hoej kommer ske till sjöss. Bärgningen kommer enligt bärgningsbolaget att påbörjas under fredagsmorgonen. Faller det ut enligt planen, ska Karin Hoej sedan föras till Danmark.

– Nu finns en plan, och vi utgår från den. Bärgningsföretaget kommer att inleda sitt arbete på fredag morgon. Skulle komplikationer uppstå, kan bärgningsplanen behöva justeras och godkännas på nytt, säger Fredrik Gustafsson, räddningsledare på Kustbevakningen.

– Kustbevakningen kommer också att gå ombord på fartyget, för att undersöka utrymmena efter den besättningsman som fortfarande saknas, säger Fredrik Gustafsson.

En mindre mängd olja kom ut i havet på onsdagen, i samband med att fartyget rörde sig och skiftade läge.

– Sedan igår har utflödet av olja avtagit. Inriktningen kommande dygn är att säkra att inte mer läcker ut, säger räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Kustbevakningen har två fartyg och ett flygplan på plats under torsdagsförmiddagen.

– Med hjälp av Sjöräddningssällskapet lägger vi ut länsor för att förhindra att ytterligare olja sprids i havet, så långt det är möjligt. Av samma anledning har vi också inspekterat haveristen med dykare för att se om det går att utföra tätningsarbeten under ytan, säger räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Karin Hoej står just nu stilla, med aktern mot botten och stäven ovan vattenytan. Det råder gynnsamt väder för tillfället med svaga vindar.

En förundersökning pågår, där en person är häktad misstänk för grov vårdslöshet i sjötrafik, grovt sjöfylleri och grovt vållande till annans död. Ytterligare en person är misstänkt för grovt sjöfylleri. Frågor om brottsutredningen besvaras av Åklagarmyndigheten.

Ändrad 17 december 2021 15:50

Dela

Följ Kustbevakningens nyheter prenumerera kostnadsfritt

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.