Så hanterar Kustbevakningen det säkerhetspolitiska läget

Övervakningsfartyget KBV 313 till havs

Kustbevakningen bedriver ordinarie verksamhet med förhöjd vaksamhet och fortsätter samverka. Foto: Kustbevakningen

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari försämrades det säkerhetspolitiska läget i Europa. I nuläget bedriver Kustbevakningen ordinarie verksamhet med förhöjd vaksamhet. Informationsutbyte och dialog sker löpande med samverkande myndigheter.

Kustbevakningen är en krisberedskapsmyndighet som tillsammans med övriga delar av samhället ska kunna hantera kriser och omfattande störningar. Genom planering och förebyggande åtgärder ökar vi vår robusthet när det gäller bland annat cyberattacker och elbortfall.

Sanktioner påverkar inte verksamheten i dagsläget

En rad sanktioner har införts mot rysk ekonomi och ett antal ryska medborgare. Kustbevakningen har i dagsläget inget särskilt uppdrag kopplat till sanktionerna men har täta kontakter med flera myndigheter avseende utvecklingen och deras behov av stöd.

Samverkan

Kustbevakningen fortsätter samarbetet med våra samverkansmyndigheter och utbyter underrättelser och information för att kunna skapa och upprätthålla en gemensam lägesbild.

Ändrad 15 mars 2022 11:16