Samlingssida för Kustbevakningens nyheter om Marco Polo

Operation Marco Polo 231024 oljeupptagning

Kustbevakningens besättningar arbetar hårt med att ta upp olja efter Marco Polos utsläpp tillsammans med många andra. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningens nyhetsuppdateringar om oljeutsläppet som orsakats av att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund söder om Karlshamn, Blekinge, söndagen den 22 oktober.

Nyhetsuppdatering 10 november 2023 11:30:

Kustbevakningen avslutar räddningstjänst Marco Polo

Fredag den 10 november klockan 08:55 avslutade Kustbevakningen miljöräddningstjänsten i operation Marco Polo i och med att fartyget lämnade svensk ekonomisk zon. Därmed avslutas den största och mest komplicerade räddningstjänst som Kustbevakningen haft i modern tid.

Haveristen Marco Polo eskorterades av KBV 003 från Karlskrona till gränsen för svensk ekonomisk zon, där en polsk sjöräddningsenhet mötte upp och fortsätter eskorten till Gdansk i Polen. Marco Polo beräknas anlända till Gdansk tidigt lördag morgon.

Vad återstår för Kustbevakningens del?

– Vi behöver återställa materiel och sanera redskap och fartyg, berättar Kalle Isaksson, som var räddningsledare på Kustbevakningen både när operationen startade och när den nu avslutas. Vi kommer också fortsätta med en stödoperation till räddningstjänsten i västra Blekinge som innebär att vi tar upp olja vid strandkanten och på stränder.

Kustbevakningen fortsätter alltså att ha personal och strandbekämpare på plats, som kan ta upp olja nära stränderna. Uppskattningsvis finns 10 ton utsläppt olja kvar som ännu hittats.

– Marco Polo är det största och mest komplicerade operation som vi haft i Kustbevakningen i modern tid, berättar Kalle Isaksson. Vi fick ett dåligt utgångsläge i och med att hon släppt ut så mycket olja vid den första grundstötningen, fyra sjömil från platsen där hon sedan ställde sig på grund.

Från sjöräddning till miljöräddning

Initialt var detta en sjöräddningsinsats med 75 passagerare ombord som skulle evakueras, en insats som leddes av Sjöfartsverkets JRCC.

– Att rädda liv är alltid första prio, säger Kalle Isaksson, men det innebar för vår del att länsorna runt fartyget tog längre tid att lägga, hela fartyget sida behövde vara fri för att kunna evakuera passagerarna.

Nu kommer utredningar av insatserna göras både internt på Kustbevakningen och av Statens haverikommission.

– Det är omöjligt att göra rätt i alla delar hela tiden och vi har många erfarenheter som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, säger Kalle Isaksson. Kustbevakningen finns primärt till för miljöräddningsinsatser som denna. Olyckor händer trots att det finns fina tekniska hjälpmedel. Då behövs Kustbevakningen som mest.

---

Nyhetsuppdatering 9 november 2023 17:00:

Marco Polo på väg till Gdansk

Under torsdagseftermiddagen påbörjades bogseringen av Marco Polo och fartyget är nu på väg till ett varv i Gdansk, Polen. Kustbevakningen eskorterar Marco Polo till gränsen för svensk ekonomisk zon.

Under torsdagseftermiddagen klockan 14.30 påbörjades bogseringen av Marco Polo av rederiets bärgningsbolag. Ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 003, följer Marco Polo från Stilleryd, Karlshamn, till gränsen för svensk ekonomisk zon, i syfte att fullgöra uppgiften om att ta upp olja till sjöss eller bistå på annat sätt om behov skulle uppstå. Kustbevakningens flyg övervakar transporten från luften.

Två av Kustbevakningens mindre båtar, så kallade strandbekämpare, var också på plats ifall det skulle ske ett utsläpp av olja inne i hamnen. Båtarna följde Marco Polo en bit utanför hamnen för att sedan lämna över till KBV 003 att ta upp eventuellt utsläpp av olja till havs.

Polsk kustbevakning möter upp Marco Polo längs vägen och följer med henne in till hamn i Gdansk. Hela resan beräknas ta cirka 37 timmar, med en fart på 5 knop. Marco Polo förväntas anlända Polen lördag morgon.

Cirka 5 000 liter olja sanerad i Mjällbynabben

Kustbevakningen behåller närvaron vid Pukaviksbukten för att kartera och kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan. Under onsdag och torsdag har vi tagit upp cirka 5 000 liter olja i Mjällbynabben, norr om Krokås. Sölvesborgs kommun arbetade parallellt med att ta upp olja på stranden.

---

Nyhetsuppdatering 8 november 2023 17:40:

Sanering vid Mjällbynabben fortsätter

Under onsdagen har Kustbevakningen sanerat olja i vikarna norr om Krokås i Mjällbynabben. Samtidigt har Pukaviksbukten i Blekinge karterats med flyg i sökandet efter tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan.

Under onsdagen har Kustbevakningen sanerat olja i Mjällbynabben och cirka
1 000–1 500 liter olja har tagits omhand under dagen. Saneringen vid Mjällbynabben kommer att fortsätta även under torsdag. Området är drabbat sedan tidigare och Kustbevakningen tog upp olja på samma plats för cirka en vecka sedan. Sölvesborgs kommun ansvarar för sanering av den olja som ligger på land.

Parallellt så har Kustbevakningen karterat Pukaviksbukten. Ingen sanerbar olja till havs har upptäckts under onsdagen. Ett omfattande saneringsarbete av fartyg och utrustning pågår i Hörvik.

---

Nyhetsuppdatering 7 november 2023 16:58:

Olja i vikar och på stränder norr om Krokås

Under tisdagen upptäcktes cirka 8 ton olja som gått iland norr om Krokås i Mjällbynabben. Kustbevakningen kraftsamlar sina resurser i området under onsdagen.

Under tisdagen upptäcktes cirka 8 ton olja som gått iland norr om Krokås i Mjällbynabben. Blekinge. Mjällbynabben sanerades för cirka en vecka sedan, men nu har det återigen samlats olja i vikar och stränder.

Kustbevakningen kraftsamlar sina resurser i Mjällbynabben under onsdagen. Sölvesborgs kommun ansvarar för sanering på stränder och Kustbevakningen för sanering i vikarna. Det är för grunt för att använda Kustbevakningens små båtar, strandbekämpare, på platsen. Det är arbete för hand med spadar och håvar som gäller.

Kustbevakningen har fortsatt leta efter olja ute till havs under måndag och tisdag. Pukaviksbukten i Blekinge har sökts av med fartyg och flyg, men ingen sanerbar olja har påträffats ute till havs.

Marco Polo redo att bogseras till Gdansk

Marco Polo är redo att bogseras till Gdansk senare i veckan. Under bogseringen kommer Kustbevakningen följa Marco Polo tills hon är ute på internationellt vatten och lämnar svensk ekonomisk zon.

---

Nyhetsuppdatering 6 november 2023 12:41:

Ingen ny olja påträffad i Pukaviksbukten under helgen 

Kustbevakningens arbete efter Marco Polos grundstötningar fortsätter. Under helgen har Pukaviksbukten i Blekinge sökts av med fartyg, drönare (UAS) och flyg i sökandet efter olja. Även dykningar har genomförts vid de tre grunden som Marco Polo gick på för att lokalisera eventuell olja som sjunkit.

Trots omfattande sökinsatser under och ovan ytan har ingen sanerbar olja ute till havs eller på botten vid grunden påträffats.

Under helgen har Marco Polo tömts på olja och last. Kustbevakningen har meddelats att rederiets avsikt är att Marco Polo ska bogseras till Gdansk senare i veckan. Under bogseringen kommer Kustbevakningen följa Marco Polo tills hon är ute på internationellt vatten och lämnar svensk ekonomisk zon.

- - -

Nyhetsuppdatering 4 november 2023 11:33:

Fortsatt sanering och beredskap till havs

Kustbevakningen arbetar med att sanera fartyg och utrustning från olja. Foto: Kustbevakningen

Under lördagsmorgonen flyttades Marco Polo med assistans av bogserbåtar till färjeläget i Stillerydshamnen, Karlshamn, för att tömmas på bilar och lastbilar. Kustbevakningen var på plats med mindre båtar, strandbekämpare, utifall ett nytt oljeläckage skulle uppstå. Förflyttningen gick bra och ingen olja läckte ut.

Kustbevakningen behåller närvaron vid Pukaviksbukten för att kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan. Besättningar på fartyg och flyg fortsatte att söka efter olja under lördagen. Pukaviksbukten inspekterades men ingen sanerbar olja inom Kustbevakningens ansvarsområde upptäcktes. 

Arbetet med att sanera fartyg och utrustning från olja fortsätter under helgen. 

- - -

Nyhetsuppdatering fredag 3 november klockan 10:45

Kustbevakningen håller i och håller ut

Kustbevakningen behåller närvaron vid Pukaviksbukten för att kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan.

Under fredagen karterar Kustbevakningen åter området med flyg och fartyg för att se om någon synlig olja finns till havs. Vi kommer att dyka på olika platser för att se hur det ser ut under ytan och vi kommer att använda drönare för att söka av området under dagen.

Parallellt pågår ett omfattande saneringsarbete av fartyg och utrustning som används under de gångna veckorna.

---

Nyhetsuppdatering torsdag 2 november klockan 12:30:

Marco Polo förtöjd i Karlshamn – fortsatt beredskap för olja till havs

Passagerarfärjan Marco Polo har bogserats in till Stillerydshamnen i Karlshamn. Bogseringen har skett utan komplikationer eller nya oljeutsläpp. Kustbevakningen bibehåller närvaron i Pukaviksbukten utifall tidigare läckt olja påträffas.

Bogseringen inleddes enligt plan vid 08-tiden på torsdagsmorgonen. Kustbevakningen följde bogseringsekipaget med flera enheter utifall ett nytt oljeläckage skulle uppstå. När fartyget förtöjde i Stillerydshamnen tog den kommunala räddningstjänsten över och Kustbevakningen stöttar från sjösidan vid behov.

Kustbevakningen kommer bibehålla sin närvaro i Pukaviksbukten utifall tidigare läckt olja påträffas. Parallellt ska fartyg och utrustning som använts för oljeupptagning att saneras.

---

Nyhetsuppdatering onsdag 1 november klockan 18:20:

Marco Polo förväntas bogseras till Karlshamn torsdag morgon

Bärgningsbolaget har meddelat Kustbevakningen och Transportstyrelsen att deras avsikt är att bogsera in Marco Polo till Stillerydshamnen i Karlshamn på torsdag morgon. Arbetet ska påbörjas klockan 08.00 och väntas pågå fram till lunchtid.

Under onsdagsmorgonen lättade haveristen Marco Polo från det grund hon gick på i söndags och bogserades planenligt till en närliggande plats för uppankring. Därefter genomförde bärgningsbolaget nya undersökningar av fartygets skick.

Oljeutsläppet blev mindre än befarat i samband med förflyttningen. Mycket tack vare att bärgningsbolaget valde att inte trycksätta de tankar närmast de skadade. Kustbevakningen har haft flera enheter på plats under onsdagen och sanerat den mindre mängd olja som påträffats till sjöss.

Det anlitade bärgningsbolaget ansvarar för bogseringen och lots kommer finnas ombord. Kustbevakningen avsätter resurser för att säkerställa att eventuell olja som läcker ut tas omhand.

När haveristen Marco Polo är förtöjd i hamn tar räddningstjänsten över och Kustbevakningen biträder från sjösidan.

---

Nyhetsuppdatering onsdag 1 november klockan 12.00:

Bärgningen av Marco Polo är påbörjad

Under onsdag morgon har bärgningsarbetet av fartyget Marco Polo påbörjats och går enligt plan. Bogseringen utgår från den bogseringsplan som rederiets bärgningsbolag föreslagit och som Kustbevakningen och Transportstyrelsen godkände under gårdagen.

Kustbevakningen har flera enheter på plats för att ha beredskap ifall det skulle komma ut olja i samband vid bogsering. En mindre mängd olja har kommit ut under morgonen. Sjöfartsverket är på plats med lots och enheter från Sjöräddningssällskapet är tillgängliga på platsen.

Hur går bogseringen till?

 • Två bogserbåtar kopplas till fartyget, en i fören och en i aktern för att stabilisera fartyget.
 • Fartyget trycksätts för att hållas flott, det vill säga flytande från grundet.
 • När fartyget flyter bogseras Marco Polo ut på djupare vatten för att kunna ankras upp.
 • När ankringen är säkrad så utförs nya undersökningar av skrovet för att få en helhetsbild av hur skadorna ser ut. Det har inte varit möjligt att inspektera hela skrovet tidigare, då fartyget och skrovet stått på grund.
 • Fartyget bogseras in till Stillerydshamnen i Karlshamn. 

Det är inte Kustbevakningen som undersöker skrovet. Det gör bärgningsbolaget som är anlitat av rederiets försäkringsbolag. Dykningarna förväntas vara avklarade under onsdagseftermiddagen.

Kustbevakningen följer allt på nära håll och är redo med flera enheter för att kunna ta upp olja och minska spridning av eventuellt utsläpp. Sjöfartsverket ansvarar för lotsningen av Marco Polo in till hamnen.


Många aktörer arbetar tillsammans för att bärga Marco Polo. Foto: Kustbevakningen.

- - -

Nyhetsuppdatering tisdag 31 oktober klockan 14:30:

Kustbevakningen förespråkar bärgning av Marco Polo imorgon onsdag

Under tisdagen har rederiet presenterat en ny bärgningsplan av färjan Marco Polo, som står på grund söder om Karlshamn. Nu går Kustbevakningen och Transportstyrelsen igenom detaljer i bärgningsplanen och när vi lämnat våra synpunkter kan bärgningen börja.

Parallellt med att planen presenterats har rederiet förberett haveristen för att kunna bärgas, ett arbete som beräknas ta ytterligare några timmar efter att planen är helt fastställd.

Kustbevakningen förespråkar att bärgningen påbörjas i dagsljus imorgon eftersom det finns risk för ytterligare oljeutsläpp och andra incidenter vid bärgningen.

Haveristen kommer att föras till Stillerydshamnen i Karlshamn som är förberedd för att ta emot färjan.

- - -

Nyhetsuppdatering tisdag 31 oktober klockan 11.00:

Bekämpningen av olja fortsätter i väntan på ny bärgningsplan

Läget för haveristen Marco Polo är oförändrat på tisdagsförmiddagen. Kustbevakningen fortsätter ta upp olja till havs. En ny bärgningsplan förväntas inkomma från det kontrakterade bärgningsbolaget under dagen.

Utsläppet från Marco Polo har upphört. Länsor används för att valla in utsläppta oljan som ligger runt fartyget för att förhindra att den sprids.

Arbetet med att samla in olja både längre ut till havs och nära land fortsätter under tisdagen. Kustbevakningen använder både båtar och personal med oljehåvar för att samla in olja som ligger i vattnet.

Totalt har Kustbevakningens sanerat cirka 50 kubikmeter olja och oljeavfall.

Hur mycket olja som läckt ut från Marco Polo är ännu inte fastställt. De bränsletankar som skadats i samband med grundstötningarna innehöll cirka 160 kubikmeter olja innan olyckan.

Kustbevakningen flyger återigen över området under tisdagsförmiddagen för att få en överblick över läget, men dåligt väder och låga moln försvårar det arbetet.

En löpande dialog förs med berörda kommuner, myndigheter samt haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.


Kustbevakare som arbetar med en oljeupptagningstrål sent måndag kväll. Foto: Kustbevakningen.

- - -

Nyhetsuppdatering måndag 30 oktober klockan 18:00:

Cirka 20 kubikmeter olja togs upp under måndagen

Under måndagen har Kustbevakningen arbetat intensivt med att ta upp olja i Pukaviksbukten efter Marco Polo. Cirka 20 kubikmeter olja har tagits upp av Kustbevakningens fartyg.

Haveristen Marco Polo står allt jämt på grund. Oljeläckaget har avtagit men fartyget läcker fortfarande en mindre mängd olja. Länsor används för att valla in oljan och förhindra spridning.

Där oljan slagit på land arbetar Kustbevakninen med båtar och håvar för att samla in olja som ligger i vattnet. Under dagen har cirka 20 kubikmeter olja tagits upp. Den totala siffran över upptagen olja är nu cirka 50 kubikmeter. 

Hur mycket olja som läckt ut från Marco Polo är ännu inte fastställt. De bränsletankar som skadats i samband med grundstötningarna innehöll cirka 160 kubikmeter olja innan olyckan.

Kustbevakningen har personal ombord på haveristen. Dialog pågår med berörda kommuner, myndigheter samt haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.

Inriktningen det kommande dygnet är fortsatt bekämpning av oljeutsläppet till sjöss. 

- - -

Nyhetsuppdatering måndag 30 oktober klockan 10:45:

Kustbevakningen resursförstärker efter ytterligare oljeutsläpp i Pukaviksbukten

Ytterligare oljeutsläpp från passagerarfärjan Marco Polo har upptäckts efter att det gled av grundet och upp på ett annat under söndagseftermiddagen. Kustbevakningen resursförstärker under måndagen med flera fartyg och personal för att bekämpa oljeutsläppet till havs.

Kustbevakningen har flera fartyg på plats för att ta upp olja till havs. Under morgontimmarna har kombinationsfartyget KBV 034 ensamt tagit upp cirka tre kubikmeter olja. Kustbevakningsflyget karterar området i sökandet efter ytterligare olja. Ytterligare en basplats kommer upprättas i Norje boke där olja slagit på land.

I de skadade tankarna ombord på haveristen fanns 163 kubikmeter olja, men exakt hur mycket av den oljan som läckt ut är ännu inte fastställt. Det finns ytterligare cirka 300 kubikmeter olja i oskadade tankar ombord på haveristen.

Kustbevakningen har en sambandsperson ombord på haveristen. Dialog pågår med andra berörda myndigheter, haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.


Sanering av olja i Pukaviksbukten måndag morgon. Foto: Kustbevakningen.

- - -

Nyhetsuppdatering söndag 29 oktober klockan 19:15:

Vid 13-tiden på söndagseftermiddagen gled haveristen av grundet orsakat av hårt väder på platsen. Delar av besättningen evakuerades under ledning av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC.

Kustbevakningens miljöräddningsoperation fortsätter. Syftet är att begränsa och bekämpa både den tidigare och den nya olja som släpps ut. Kustbevakningsflyget kunde under söndagseftermiddagen se olja i havet som enligt nuvarande prognoser driver mot Norje i Pukaviksbukten och Karlshamn. 

Det är i nuläget okänt hur mycket olja som släppts ut. Kustbevakningen har hittills tagit upp 30 kubikmeter olja och oljeavfall.

Löpande kontakter äger rum med Marco Polos rederi och dess kontrakterade bolag som anlitats. Samverkan sker också med kommuner i närområdet, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, MSB, länsstyrelser, Sjövärnskåren, Sjöräddningssällskapet och många andra.

--

Nyhetsuppdatering söndag 29 oktober klockan 16:00

Nya oljeutsläpp från Marco Polo

Passagerarfärjan Marco Polo har drivit av grundet och sedan åter ställt sig på grund. Under ledning av Sjöfartsverket evakueras fartyget under söndagseftermiddagen.

I eftermiddags gled fartyget av grundet och en evakuering leds av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC. Kustbevakningen deltar i evakueringsarbetet med flera enheter.

Parallellt pågår hela tiden Kustbevakningens miljöräddningsoperation för att begränsa och bekämpa både den tidigare och den nya olja som släpps ut från haveristen och nu åter driver mot Norje i Pukaviksbukten och Karlshamn, Blekinge.

Frågor om evakueringen hänvisas till Sjöfartsverket.

--

Nyhetsuppdatering lördag den 28 oktober klockan 13:00:

Arbetet med oljeutsläppet utanför Blekinge fortsätter

Kustbevakningens strandnära oljesanering fortsätter under lördagen. Så även sökandet efter mer olja till havs med hjälp av flygplan och drönare. Hittills har cirka 25 kubikmeter olja och oljeavfall tagits omhand.

Bärgningsplan

En bärgningsplan har lämnats in till Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Bärgningsplanen kommer att analyseras under lördagen och ska godkännas innan själva bärgningsarbetet kan påbörjas. Rederiet tillför löpande bärgningsresurser och under lördagen anländer en tankbåt till platsen i förberedelse för att tömma haveristen på den kvarvarande oljan.

Resursförstärkning på land

Kustbevakningens landorganisation har under helgen förstärkts med 50 personer från hemvärnet och Kustbevakningens grundutbildning. Deras uppgift är att sanera den olja som befinner sig i vattnet.

Oljetrålar sjösatta

De två oljetrålarna som lånats in från EU:s sjösäkerhetsbyrå EMSA har sjösatts för test och utbildning. Oljetrålarna är tänkta att användas för att ta upp den olja som sjunkit under vattenytan där den varken syns eller kan saneras med Kustbevakningens oljeupptagningssystem.

25 kubikmeter upptagen olja

På lördagsförmiddagen har Kustbevakningen sanerat cirka 25 kubikmeter olja och oljeavfall. Den totala mängden utsläppt olja från passagerarfärjan Marco Polo är inte känt i nuläget. Kustbevakningen arbetar utifrån hypotesen att mer olja kan slå på land de närmsta dagarna.


---

Nyhetsuppdatering fredag den 27 oktober klockan 12:30:

Ytterligare förstärkning för att hantera oljeutsläppet utanför Blekinge

Efter färjan Marco Polos grundstötning söder om Karlshamn i söndags, förstärker Kustbevakningen nu resurserna med hemvärnet och mera materiel. Lägesbilden kan hela tiden förändras och vi förbereder oss för olika scenarier.

300 kubikmeter olja uppskattas finnas kvar i färjan Marco Polos tank. Fartyget står kvar på grundet. Ju längre tid som går, desto större risk är det att skadorna på fartyget förvärras och orsakar nya utsläpp. Därför har Kustbevakningen och våra samverkanspartner hög beredskap för ytterligare utsläpp.

Det är rederiets ansvar att presentera en bärgningsplan som Transportstyrelsen och Kustbevakningen ska godkänna. En sådan plan är ännu inte klar, men rederiet tillför bärgningsresurser inför den förestående bärgningen.

Förstärkning av materiel och personal

Kustbevakningens ansvar är att ta upp olja till sjöss medan den kommunala räddningstjänsten ansvarar för utsläpp som nått land. Våra enheter finns redo för bekämpning om oljan skulle dyka upp på vattenytan igen. Vi kommer också att testa ny utrustning i form av oljetrålar från EMSA, den europeiska sjösäkerhetsbyrån, som beroende på vilket djup oljan befinner sig på kan ta upp olja under vattenytan.

Sedan i onsdags sanerar Kustbevakningens medarbetare vattnet precis i strandkanten för att förhindra att oljan kommer upp på land eller flyter ut till havs igen. Det är en tung och tidsödande uppgift. Kustbevakningen får därför förstärkning med 30 personer från Hemvärnet under de kommande dagarna. I helgen kommer 24 av Kustbevakningens aspiranter, som utbildar sig till kustbevakare, också att arbeta med den strandnära saneringen.

Mera skyddsmateriel skickas till basplatsen vid Hörvik i Blekinge, liksom till exempel belysning för att kunna arbeta även i mörker. I och med en ständigt förändrad vindriktning kan olja driva upp på andra stränder i närområdet.

Till och med torsdagen har Kustbevakningen tagit upp 14 kubikmeter oljeavfall till sjöss och 9 vid strandlinjen.

Besättning misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik

På onsdagen delgavs två personer i Marco Polos besättning misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat grundstötningen. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst, antingen genom hur de agerat eller inte agerat.

Kustbevakningen står i löpande kontakt med samtliga organisationer i land, rederiet och andra myndigheter.


---

Nyhetsuppdatering torsdag 26 oktober klockan 12:30:

Hårt arbete att ta hand om olja som når stränderna

Läget för det grundstötta fartyget Marco Polo är ännu stabilt, hon står fortsatt på grund. Ingen olja syns på havsytan, varken runt haveristen eller utanför Skåne eller övriga Blekinge. Just nu kraftsamlar alla inblandade på att ta upp olja från stränder och vikar, där oljan ligger bland stenar i grunda områden.

Läget till havs är oförändrat

Kustbevakningens flygplan kan inte upptäcka olja på havsytan. Den olja som just nu går att ta om hand finns på stränderna i det område som hittills är drabbat, från Hörvik i söder till Lörby kladd i norr.

Det finns inga uppgifter om att olja ska ha nått den skånska kusten.

Resurserna riktas nu till stränderna. Kustbevakningen kraftsamlar för att ta upp så mycket som möjligt av oljan som ligger i vattnet i vikarna. Det sämre vädret gör att arbetet är hårt.

Skulle olja flyta upp på havsytan finns upptagningsresurser redo.

Samtidig stärker Kustbevakningen sin organisation i Hörvik för att kunna ta hand om personal, material och utrustning.

Marco Polo står fortsatt på grund

Två bogserbåtar, på rederiets uppdrag, finns på platsen för att kunna stabilisera och säkra fartyget om behov skulle uppstå. Arbetet fortsätter med bärgningsplanen, som kräver beslut av Tranportstyrelsen och Kustbevakningen för att kunna sättas i verket. Bedömningen är, baserat på nuvarande lägesbild, att det kommer ta flera dygn innan en bärgning kan påbörjas.

Misstanke om brott delgivet

På onsdagen delgavs två personer i Marco Polos besättning misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat grundstötningen. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst, antingen genom hur de agerat eller inte agerat.

Kustbevakningen har en bild av händelseförloppet. Med hänsyn till den fortsatta brottsutredningen kan vi inte redogöra mer ingående för det i dagsläget.

--

Nyhetsuppdatering onsdag 25 oktober klockan 18:00:

Oljan från Marco Polo spridd längs kustremsa på flera kilometer

Olja från utsläppet orsakat av färjan Marco Polo syns inte längre på havsytan. Däremot har oljan fortsatt att röra sig under ytan. Onsdagens flygningar över området visar att en tre kilometer lång kuststräcka i Blekinge har påslag av olja, från Krokås i söder till Lörby kladd i norr, med strimmor av olja även vid Norje.

Samverkan och strandnära insatser i fokus

Kustbevakningen arbetar nu strandnära med att ta upp olja, axel vid axel med den lokala räddningstjänsten som ansvarar för den olja som kommer upp på land. Kustbevakningens enheter på plats är redo om olja åter dyker upp på vattenytan längre ut till sjöss och kan tas upp där.

Haveristen ringas in med länsor

Kustbevakningen arbetar samtidigt med att avgränsa haveristen med en större länsa för att förhindra att utsläppet sprider sig om fartyget som fortfarande står fast på grundet börjar läcka mer olja igen.

Misstanke om brott delgivits

Tidigare idag har två personer delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat till Marco Polos grundstötning. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst.

---

Nyhetsuppdatering onsdag 25 oktober klockan 13:45:

Brottsmisstanke mot två personer efter grundstötningarna

Två personer i besättningen på Marco Polo har delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik.

Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst.

Förundersökningen leds av åklagare. Kustbevakningen utreder händelsen vidare i dialog med åklagare.

---

Nyhetsuppdatering onsdag 25 oktober klockan 12:00:

Ingen olja syns på vattenytan efter utsläppet från Marco Polo

Under onsdagsmorgonen har Kustbevakningens flyg karterat området runt den havererade färjan Marco Polo utanför Blekinges kust. Ingen olja syns längre på vattenytan och det pågår därför ingen aktiv oljeupptagning till sjöss under onsdagen. All besättning och utrustning finns kvar i området.

Kustbevakningens senaste rapporter visar att vi tagit upp 14 kubikmeter olja under de gångna dygnen tillsammans med samverkande aktörer. Nu saneras utrustningen för att vara redo om oljan åter är möjlig att bekämpa till sjöss. Oljan kan röra sig under ytan och det finns risk för att olja åter når land, särskilt vid Hörvik i Blekinge och Åhus i Skåne visar våra prognoser.

Sent under tisdagskvällen anlände två bogserbåtar till haveristen, beställda av rederiet. Färjan står alltjämt på grund, men det finns alltid risk för att fartygets stabilitet kan påverkas. Rederiet fortsätter arbetet med att säkra fartyget och presentera en bärgningsplan. Kustbevakningens uppgift är att hjälpa till vid nödläge och kombinationsfartyget KBV 003 finns hela tiden på plats redo att rycka in.

Den pågående brottsutredningen har gjort framsteg och det finns en bild av händelseförloppet. Kustbevakningen fortsätter med att hålla förhör, samla in information och säkra teknisk bevisning.

Allt arbete sker i nära samverkan med rederiet och deras leverantörer, liksom med Blekinges och Skånes länsstyrelser, kommuner i närområdet, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, MSB, Sjövärnskåren, Sjöräddningssällskapet och många andra.

---

Nyhetsuppdatering tisdag 24 oktober klockan 18:00:

Oljan från Marco Polo syns inte längre på ytan

Nästan all olja som spridits efter att passagerarfärjan Marco Polo gått på grund har sjunkit under vattenytan. Det gör att upptagning till sjöss med fartyg inte längre är möjlig. Prognosen säger att oljan driver mot land under vattenytan, dels mot samma område som tidigare i Blekinge, dels mot Åhus i Skåne. Kustbevakningen har informerat berörda kommuner och länsstyrelser.

Tisdagens miljöräddningsarbete med att ta upp olja som släppts ut från passagerarfartyget Marco Polo har försvårats på grund av att mycket av oljan sjunkit ner under havsytan under dagen samt allt svårare väderförhållanden. Vågorna gör att arbetet med mindre båtar inte längre är effektivt.

Det finns risk för att oljan förflyttar sig under vattenytan och prognoser visar att oljan kan slå mot land både vid Åhus i Skåne och Hörvikområdet i Blekinge. Kombinationsfartyget KBV 034 flyttas till Skånes ostkust eftersom Åhus kan komma att drabbas av strandpåslag medan resten av Kustbevakningens resurser stannar i Pukaviksbukten.

Kustbevakningen står i nära kontakt med organisationerna i land som har uppgiften att skydda och sanera stränder, klippor och vikar. Lägesbilden delas för att insatser ska kunna planeras och sättas in på rätt platser.

Totalt har Kustbevakningen och våra samverkansparter tagit upp nästan 11 000 liter olja under de gångna dagarna.

Lägesbilden vid haveristen

Färjan Marco Polo står alltjämt på grund, men det finns risk för att fartygets stabilitet kan påverkas av den tilltagande vinden. Rederiet arbetar för att kunna säkra fartyget, presentera en bärgningsplan och uppger att bogserbåtar väntas anlända sent under tisdagsdygnet. Kustbevakningens uppgift är att hjälpa till vid nödläge.

Löpande kontakter äger rum med rederiet bakom Marco Polo och dess kontrakterade bolag som anlitats. Samverkan sker också med kommuner i närområdet, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, MSB, länsstyrelser, Sjövärnskåren, Sjöräddningssällskapet och många andra.

Kustbevakningens resurser på plats

Totalt är cirka 75 personer på plats från Kustbevakningen.

Fartyg på plats:

 • KBV 003 Amfitrite, kombinationsfartyg
 • KBV 034, miljöräddningsfartyg
 • KBV 314, övervakningsfartyg
 • 5 strandbekämpare, mindre båtar specialiserade på oljeutsläpp
 • 4 sjösläp med 500 meter länsa på varje släp
 • Flertal mindre arbetsbåtar för förflyttning av personal
 • Flygplan och drönare används i luften
 • Räddningsdykare för lätt- och tungdyk i kontaminerat vatten.

Kustbevakningens flyg patrullerar området frekvent.

---

Nyhetsuppdatering tisdag 24 oktober klockan 07:59:

Olja tas om hand till sjöss – risk för ytterligare landpåslag

Under måndagen och natten mot tisdag har Kustbevakningens fartyg bekämpat utsläppet till sjöss utanför Sölvesborg. Samtidigt försämras vädret, vilket försvårar oljeupptagning till sjöss. Ytterligare landpåslag är att vänta.

Sämre väder under tisdagen, prognosen säger stark vind från ost regn, försämrar utsikterna till effektiv bekämpning av oljan som läckt ut från Marco Polo. Samtliga aktörer involverade ombord på haveristen planerar framåt för att skapa förutsättningar för en bärgning utan fortsatt oljespill.

Lägesbilden innehåller fortsatt landpåslag

Oljan har rört sig österut under natten, men väntas driva tillbaka mot Pukaviksbukten, framförallt mot området Hörvik till Lörbykladd. Det sämre vädret förväntas påverka oljan, som idag ser ut att ha börjat sjunka under ytan och uppträde som tjock emulsion. Kustbevakningens dykare har konstaterat olja i vattenpelaren, det vill säga i ett skikt under ytan, runt haveristen. Dessa faktorer försämrar möjligheterna att bekämpa utsläppet till sjöss.

Marco Polo står fortsatt hårt på grund.

Omfattande samverkan

Kustbevakningen står i nära kontakt med organisationerna i land, som har uppgiften att skydda och sanera stränder, klippor och vikar. Lägesbilden delas för att insatser ska kunna planeras och sättas in på rätt platser.

Samverkan sker också med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Löpande kontakter äger rum med rederiet bakom Marco Polo och dess kontrakterade bolag som anlitats i händelsen.

Kustbevakningens resurser på plats

Marco Polo är, i förhållande till vindriktningen, delvis inlänsad. Ytterligare länsa finns i land genom Sjöräddningssällskapet SSRS. Det senaste dygnet har stora resurser från Kustbevakningen nått fram.

 • Över 4 kilometer länsa har hittills lagts ut
 • Totalt är cirka 75 personer på plats från Kustbevakningen
 • Fartyg på plats:
  • KBV 003 Amfitrite, kombinationsfartyg
  • KBV 034, miljöräddningsfartyg
  • KBV 314, övervakningsfartyg
  • 5 strandbekämpare
  • 4 Sjösläp med 500 meter länsa på varje släp
  • Flertal mindre arbetsbåtar för förflyttning av personal
 • Flygplan och drönare används i luften
 • Räddningsdykare för lätt- och tungdyk i kontaminerat vatten.

Fartygen leds från luften, Kustbevakningens flyg patrullerar området frekvent.

Total mängd olja som hittills tagits upp från havsytan uppgick under måndagsdygnet till cirka 7 000 liter.

Förundersökningen fortsätter

Kustbevakningen utreder orsakerna till grundstötningen och det följande utsläppet för att skapa en bild av händelseförloppet och dess orsaker. Utredningsåtgärder har vidtagits sedan i söndags: förhör ombord, insamling av information och teknisk dokumentation. Under dagen kommer ytterligare förhör att hållas ombord på Marco Polo. Information som finns görs offentligt när förundersökningen medger det.

Vid kontroll ombord konstaterades att samtliga var nyktra.

--

Nyhetsuppdatering måndag 23 oktober klockan 13.30:

Miljöräddning pågår – att ta upp så mycket olja som möjligt från havet

Kustbevakningen kraftsamlar: personal och utrustning samlas i Hörvik för att kunna sättas in i arbetet. Vi står i nära kontakt med övriga aktörer för att samverka och kunna dela information om läget.

Kustbevakningen arbetar i två parallella spår, dels med miljöräddning, dels brottsutredning.

– Miljöräddning är prioriterat: att ta upp så mycket olja som möjligt från vattnet för att i den mån det går rädda stränderna. Olja har nått land, men en stor mängd finns kvar till havs. Vi arbetar tillsammans med ett flertal aktörer för att kunna ta upp så mycket olja som möjligt, säger Erik Svensson som samordnar arbetet på plats.

Parallellt utreder Kustbevakningen orsakerna till grundstötningen och utsläppet. Rubriceringen är brott mot Sjölagen och brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Läget är idag gynnsamt: vädret är tillåtande för att ta upp olja till sjöss. Imorgon försämras vädret enligt väderprognoserna väntar vi kuling och regn.

– Vi har hittills tagit upp två kubik olja och arbetar just nu med en mängdberäkning baserat på flygets observation. Vi vet att utsläppet just nu sträcker sig över 5 km ute i havet. Olja som når land kommer ta lång tid att ta upp, säger Erik Svensson.

Dykningar kommer att ske för att inspektera fartygets skrov under ytan. Informationen som samlas in är nödvändig för en bärgning av fartyget. En sådan får ske av ägaren efter beslut av Transportstyrelsen och Kustbevakningen.

---

Nyhetsuppdatering söndag 22 oktober klockan 19.30:

Oljeutsläpp närmar sig Blekinges kust

Under söndagseftermiddagen har ännu ett oljeutsläpp från TT-Lines passagerarfärja Marco Polo upptäckts vid Blekinges kust. Kustbevakningen mobiliserar nu personal och enheter från hela södra Sverige för att bekämpa utsläppet i samarbete med bland andra MSB, SSRS och den lokala räddningstjänsten.

Under söndagsmorgonen gick TT-Lines färja Marco Polo, med 75 passagerare ombord, på grund söder om Karlshamn. Sjöräddningssällskapet evakuerade passagerarna och lade en länsa runt fartyget, i samarbete med Kustbevakningen, för att hindra att olja och diesel spred sig i närområdet.

Fartyget står i nuläget stabilt på grundet och Kustbevakningen har förstärkt länsan under dagen.

Det är kraftig dimma i området, vilket har försvårat möjligheterna att få en tydlig bild över utsläppet. Bilder tagna av Kustbevakningens flyg har dock lyckats visa att det förutom utsläppet runt fartyget finns ett stråk med en större mängd olja söder om haveristen, vilket Kustbevakningens besättning på plats har kunnat bekräfta under eftermiddagen.

– Det har visat sig att färjan gjorde en grundstötning redan tidigare på morgonen och läckt olja under flera sjömil innan den körde upp på grunden där den står fast. Vi har utredningspersonal på plats för att utröna omständigheterna kring olyckan, säger Kustbevakningens förundersökningsledare Jonatan Örn.

Utsläppet med olja driver mot en halv mil lång känslig kuststräcka vid Pukaviksbukten mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun, Blekinge. Kustbevakningen förstärker med personal och enheter från hela södra Sverige för att bekämpa utsläppen i samarbete med bland andra MSB, Sjöräddningssällskapet och den lokala räddningstjänsten.

--- 

Nyhetsuppdatering söndag 22 oktober klockan 11.00:

Passagerarfärja på grund i Pukaviksbukten, söder om Karlshamn

Vid 7-tiden söndagen den 22 oktober gick TT-lines passagerarfärja Marco Polo på grund söder om Karlshamn, i Pukaviksbukten. De 75 passagerarna ombord och besättningen är oskadda. Både olja och diesel läcker ut i havet.

Under söndagsmorgonen gick TT-Lines färja Marco Polo, med 75 passagerare ombord, på grund söder om Karlshamn. Sjöräddningssällskapet evakuerade passagerarna och lade en länsa runt fartyget, i samarbete med Kustbevakningen, för att hindra att olja och diesel spred sig i närområdet.

Fartyget står i nuläget stabilt på grundet och Kustbevakningen har förstärkt länsan under dagen.

Det är kraftig dimma i området, vilket har försvårat möjligheterna att få en tydlig bild över utsläppet. Bilder tagna av Kustbevakningens flyg har dock lyckats visa att det förutom utsläppet runt fartyget finns ett stråk med en större mängd olja söder om haveristen, vilket Kustbevakningens besättning på plats har kunnat bekräfta under eftermiddagen.

– Det har visat sig att färjan gjorde en grundstötning redan tidigare på morgonen och läckt olja under flera sjömil innan den körde upp på grunden där den står fast. Vi har utredningspersonal på plats för att utröna omständigheterna kring olyckan, säger Kustbevakningens förundersökningsledare Jonatan Örn.

Utsläppet med olja driver mot en halv mil lång känslig kuststräcka vid Pukaviksbukten mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun, Blekinge. Kustbevakningen förstärker med personal och enheter från hela södra Sverige för att bekämpa utsläppen i samarbete med bland andra MSB, Sjöräddningssällskapet och den lokala räddningstjänsten.

Vid 7-tiden söndagen den 22 oktober gick TT-Lines passagerarfärja Marco Polo på grund söder om Karlshamn, i Pukaviksbukten. De 75 passagerarna ombord och besättningen är oskadda. Både olja och diesel läcker ut i havet.

Sjöfartsverket ansvarar för den inledande insatsen att undsätta passagerarna ombord på Marco Polo. Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 finns på plats tillsammans med Sjöräddningssällskapet. KBV 034 är också på väg mot olycksplatsen.

Både olja och diesel har läckt ut från fartyget som nu driver mot land. Länsor är redan utlagda för att ta hand om utsläppen, men mer insatser sker i närtid.            

Kustbevakningen ansvarar för förundersökningen efter en överenskommelse med yttre befäl på Polismyndigheten.

Det är dimmigt väder på platsen och blåser 3-4 sekundmeter i ostlig riktning.

Ändrad 23 oktober 2023 15:43

Dela

Bilder från insatsen

Prenumerera på Kustbevakningens nyheter

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.