Sverige arrangerar nordisk storövning i att skydda havsmiljön

OV Ryvingen/Kystverket

OV Ryvingen från norska Kystvakten är ett av flera fartyg som deltar i övningen. Foto: Alexander Sundkvist/Kystverket.

Kustbevakningen arrangerar en storskalig miljöräddningsövning i Lysekil den 27-29 september där fartyg med besättningar från Norge, Danmark och Sverige gemensamt deltar. Syftet är att kunna hantera större utsläpp eller andra olyckor i våra hav.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen utgör ett ständigt och allvarligt hot mot den marina miljön. De nordiska länderna har genom Köpenhamnsavtalet åtagit sig att hjälpa varandra om och när havsmiljön är hotad i något av våra länder.

Kustbevakningen arrangerar de kommande dagarna en av de största internationella miljöräddningsövningen i vår del av världen på flera år. Övningen sker i området kring Lysekil på Västkusten.

Sanering av oljeutsläpp, nödbogsering, kommunikation mellan enheter och hantering av strandnära utsläpp är exempel på övningsmoment som kommer att genomföras. Under torsdagen släpps flera kubikmeter popcorn – som är ofarligt för miljön – ut i vattnet för att simulera ett oljeutsläpp.

Tre fartyg från Norge och lika många från Danmark medverkar i övningarna. Svenska Kustbevakningen deltar med övervakningsfartyg, kombinationsfartyg och strandbekämpare. Fartygen anländer till Lysekil under tisdagen och övningen avslutas torsdag eftermiddag.

Fakta Köpenhamnsavtalet

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har beslutat att gemensamt bekämpa föroreningar av havet. Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen kan utgöra ett allvarligt hot mot den marina miljön, de fem länderna och deras invånares intressen. Genom Köpenhamnsavtalet, som undertecknades 1971, förbinder sig varje land att samverka med de övriga för att skydda havsmiljön när den är hotad – oavsett vilket av länderna hotet berör. Avtalet gäller för ländernas inre vatten, territorialhav och andra vattenområden innanför respektive fiskegräns, kontinentalsockel och ekonomiska zongräns.

Ändrad 27 september 2022 09:29

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.