Avspärrningarna hävs – återgång till ordinarie verksamhet för Kustbevakningen

Klockan 19.00 på onsdagen avslutades Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen. Idag 13.00 beslutade åklagaren om att häva avspärrningen av området vid de två läckorna i svensk ekonomisk zon. Det kvarvarande utsläppet är mer eller mindre oförändrat enligt den senaste flygobservationen idag vid 10-tiden. Mot denna bakgrund återgår Kustbevakningen till ordinarie miljöräddningsberedskap och verksamhet.

I och med åklagarens beslut om att området runt utsläppen inte längre är avspärrat, har Kustbevakningen inte längre uppgiften att upprätthålla några avspärrningar. Det innebär att situationen i Sverige ekonomiska zon återgår till den normala.

För att fortsatt säkerställa att sjöfarten, i och i närheten av området för utsläppen, följer gällande sjötrafikregler har Kustbevakningen fortsatt en förhöjd närvaro i denna del av Östersjön. Detta är en del av Kustbevakningens ordinarie uppdrag: miljöräddningstjänst och sjöövervakning.

Med anledning av utsläppets storlek och att det inte ökat sedan cirka fyra dygn, samt att risken för olyckor därmed minskat, har Kustbevakningen också avslutat sin räddningstjänst då kriterierna för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) inte längre bedöms vara uppfyllda.

Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen har upphört. Kustbevakningens biträde till åklagare och Säkerhetspolisen fortsätter med täta kontakter.

– Flera myndigheter har arbetat mycket intensivt tillsammans i en ovanlig och speciell händelse. Det har fungerat mycket väl, precis som det ska och som det är tänkt. Det vi har gjort och gör och resultaten av det arbetet, ingår i den fortsatta förundersökningen, säger Kustbevakningens chef i beredskap, Mikael Furberg.

– Kustbevakningen fortsätter att följa läget i Sveriges havsområden, precis som vanligt. Vi fortsätter också med vårt biträde i förundersökningen i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär, säger Mikael Furberg.

KBV 003 Amfitrite har lämnat området. Kustbevakningen finns kvar med KBV 002 Triton.

Frågor om förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

Sjöfartsverket publicerar information om gällande navigationsvarningar på sin webbplats.

Ändrad 6 oktober 2022 12:41

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.