Fortsatt sanering och beredskap till havs

Saneringsarbete under Operation Marco Polo

Kustbevakningen arbetar med att sanera fartyg och utrustning från olja. Foto: Kustbevakningen

Under lördagsmorgonen flyttades Marco Polo med assistans av bogserbåtar till färjeläget i Stillerydshamnen, Karlshamn, för att tömmas på bilar och lastbilar. Kustbevakningen var på plats med mindre båtar, strandbekämpare, utifall ett nytt oljeläckage skulle uppstå. Förflyttningen gick bra och ingen olja läckte ut.

Kustbevakningen behåller närvaron vid Pukaviksbukten för att kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan. Besättningar på fartyg och flyg fortsatte att söka efter olja under lördagen. Pukaviksbukten inspekterades men ingen sanerbar olja inom Kustbevakningens ansvarsområde upptäcktes. 

Arbetet med att sanera fartyg och utrustning från olja fortsätter under helgen. 

Ändrad 4 november 2023 11:33

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.