Ingen ny olja påträffad i Pukaviksbukten under helgen

Operation Marco Polo 231030 Strandbekämpare tar upp olja

Kustbevakningens arbete efter Marco Polos grundstötningar fortsätter. Under helgen har Pukaviksbukten i Blekinge sökts av med fartyg, drönare (UAS) och flyg i sökandet efter olja. Även dykningar har genomförts vid de tre grunden som Marco Polo gick på för att lokalisera eventuell olja som sjunkit.

Trots omfattande sökinsatser under och ovan ytan har ingen sanerbar olja ute till havs eller på botten vid grunden påträffats.

Under helgen har Marco Polo tömts på olja och last. Kustbevakningen har meddelats att rederiets avsikt är att Marco Polo ska bogseras till Gdansk senare i veckan. Under bogseringen kommer Kustbevakningen följa Marco Polo tills hon är ute på internationellt vatten och lämnar svensk ekonomisk zon.

Ändrad 6 november 2023 12:41

Dela

Film och bildgalleri

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.