Kustbevakningen avslutar insatsen efter en dryg vecka

KBV tackar polisen för gott samarbete

Kustbevakningens insatsledare Mattias Heneborn tackar polisen för deras hjälp under insatsen.

Det är dags att avsluta närvaron vid Almirante Storni. Kustbevakningens samtliga enheter och personal återställer och återgår till ordinarie operationsområden.

– Det har totalt sett varit en lyckad insats. Almirante Storni har efter ett mycket ansträngt och utsatt läge fått och nått nödhamn och den svåra situation vi haft under många dygn är nu över, säger Kustbevakningens insatsledare, Mattias Heneborn. Vi har bedrivit kustbevakningsverksamhet längs hela Sveriges kust under den här perioden, men naturligtvis omfördelat stora resurser till Göteborg.

För alla på Kustbevakningen som arbetat med insatsen sker nu återhämtning och en återgång till ordinarie verksamhet.

– För vår del är resultatet gott. Nu fokuserar vi arbetet på att dokumentera och hantera erfarenheterna av insatsen, säger Mattias Heneborn.

Samtidigt fortsätter förundersökningen, som leds av åklagare, för att ta reda på vad som kan ha orsakat branden. Polismyndigheten är ansvarig för utredningen men Kustbevakningen bistår med utredningsåtgärder.

Frågor om räddningsarbetet som pågår i hamnen hänvisas till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Ändrad 12 december 2021 16:19

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Prenumerera på nyheter från Kustbevakningen