Marco Polo på väg till Gdansk

Bogsering av Marco Polo

Marco Polo på väg till Gdansk. Foto: Andreas Nilsson

Under torsdagseftermiddagen påbörjades bogseringen av Marco Polo och fartyget är nu på väg till ett varv i Gdansk, Polen. Kustbevakningen eskorterar Marco Polo till gränsen för svensk ekonomisk zon.

Under torsdagseftermiddagen klockan 14.30 påbörjades bogseringen av Marco Polo av rederiets bärgningsbolag. Ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 003, följer Marco Polo från Stilleryd, Karlshamn, till gränsen för svensk ekonomisk zon, i syfte att fullgöra uppgiften om att ta upp olja till sjöss eller bistå på annat sätt om behov skulle uppstå. Kustbevakningens flyg övervakar transporten från luften.

Två av Kustbevakningens mindre båtar, så kallade strandbekämpare, var också på plats ifall det skulle ske ett utsläpp av olja inne i hamnen. Båtarna följde Marco Polo en bit utanför hamnen för att sedan lämna över till KBV 003 att ta upp eventuellt utsläpp av olja till havs.

Polsk kustbevakning möter upp Marco Polo längs vägen och följer med henne in till hamn i Gdansk. Hela resan beräknas ta cirka 37 timmar, med en fart på 5 knop. Marco Polo förväntas anlända Polen lördag morgon.

Cirka 5 000 liter olja sanerad i Mjällbynabben

Kustbevakningen behåller närvaron vid Pukaviksbukten för att kartera och kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan. Under onsdag och torsdag har vi tagit upp cirka 5 000 liter olja i Mjällbynabben, norr om Krokås. Sölvesborgs kommun arbetade parallellt med att ta upp olja på stranden.

Ändrad 9 november 2023 16:44

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.