Olja i vikar och på stränder norr om Krokås

Oljesanering i vikar i Hörvik operation Marco Polo

Kustbevakare sanerar olja i Hörvik. Foto: Pernilla Johansson/Kustbevakningen

Under tisdagen upptäcktes cirka 8 ton olja som gått iland norr om Krokås i Mjällbynabben. Kustbevakningen kraftsamlar sina resurser i området under onsdagen.

Under tisdagen upptäcktes cirka 8 ton olja som gått iland norr om Krokås i Mjällbynabben. Blekinge. Mjällbynabben sanerades för cirka en vecka sedan, men nu har det återigen samlats olja i vikar och stränder.

Kustbevakningen kraftsamlar sina resurser i Mjällbynabben under onsdagen. Sölvesborgs kommun ansvarar för sanering på stränder och Kustbevakningen för sanering i vikarna. Det är för grunt för att använda Kustbevakningens små båtar, strandbekämpare, på platsen. Det är arbete för hand med spadar och håvar som gäller.

Kustbevakningen har fortsatt leta efter olja ute till havs under måndag och tisdag. Pukaviksbukten i Blekinge har sökts av med fartyg och flyg, men ingen sanerbar olja har påträffats ute till havs.

Marco Polo redo att bogseras till Gdansk

Marco Polo är redo att bogseras till Gdansk senare i veckan. Under bogseringen kommer Kustbevakningen följa Marco Polo tills hon är ute på internationellt vatten och lämnar svensk ekonomisk zon. 

Ändrad 7 november 2023 16:58

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.