Cirka 20 kubikmeter olja togs upp under måndagen

Operation Marco Polo 231030 oljeupptagning till sjöss

KBV 034 var ett av fartygen som bekämpade oljeutsläppet i Pukaviksbukten under måndagen.

Under måndagen har Kustbevakningen arbetat intensivt med att ta upp olja i Pukaviksbukten efter Marco Polo. Cirka 20 kubikmeter olja har tagits upp av Kustbevakningens fartyg.

Haveristen Marco Polo står allt jämt på grund. Oljeläckaget har avtagit men fartyget läcker fortfarande en mindre mängd olja. Länsor används för att valla in oljan och förhindra spridning.

Där oljan slagit på land arbetar Kustbevakninen med båtar och håvar för att samla in olja som ligger i vattnet. Under dagen har cirka 20 kubikmeter olja tagits upp. Den totala siffran över upptagen olja är nu cirka 50 kubikmeter. 

Hur mycket olja som läckt ut från Marco Polo är ännu inte fastställt. De bränsletankar som skadats i samband med grundstötningarna innehöll cirka 160 kubikmeter olja innan olyckan.

Kustbevakningen har personal ombord på haveristen. Dialog pågår med berörda kommuner, myndigheter samt haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.

Inriktningen det kommande dygnet är fortsatt bekämpning av oljeutsläppet till sjöss. 

Ändrad 30 oktober 2023 18:02

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.