Olja tas om hand till sjöss – risk för ytterligare landpåslag

Operation Marco Polo 231023 Bekämpningsenhet i olja

Under måndagen och natten mot tisdag har Kustbevakningens fartyg bekämpat utsläppet till sjöss utanför Sölvesborg. Samtidigt försämras vädret, vilket försvårar oljeupptagning till sjöss. Ytterligare landpåslag är att vänta.

Sämre väder under tisdagen, prognosen säger stark vind från ost regn, försämrar utsikterna till effektiv bekämpning av oljan som läckt ut från Marco Polo. Samtliga aktörer involverade ombord på haveristen planerar framåt för att skapa förutsättningar för en bärgning utan fortsatt oljespill.

Lägesbilden innehåller fortsatt landpåslag

Oljan har rört sig österut under natten, men väntas driva tillbaka mot Pukaviksbukten, framförallt mot området Hörvik till Lörbykladd. Det sämre vädret förväntas påverka oljan, som idag ser ut att ha börjat sjunka under ytan och uppträde som tjock emulsion. Kustbevakningens dykare har konstaterat olja i vattenpelaren, det vill säga i ett skikt under ytan, runt haveristen. Dessa faktorer försämrar möjligheterna att bekämpa utsläppet till sjöss.

Marco Polo står fortsatt hårt på grund.

Omfattande samverkan

Kustbevakningen står i nära kontakt med organisationerna i land, som har uppgiften att skydda och sanera stränder, klippor och vikar. Lägesbilden delas för att insatser ska kunna planeras och sättas in på rätt platser.

Samverkan sker också med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Löpande kontakter äger rum med rederiet bakom Marco Polo och dess kontrakterade bolag som anlitats i händelsen.

Kustbevakningens resurser på plats

Marco Polo är, i förhållande till vindriktningen, delvis inlänsad. Ytterligare länsa finns i land genom Sjöräddningssällskapet SSRS. Det senaste dygnet har stora resurser från Kustbevakningen nått fram.

 • Över 4 kilometer länsa har hittills lagts ut
 • Totalt är cirka 75 personer på plats från Kustbevakningen
 • Fartyg på plats:
  • KBV 003 Amfitrite, kombinationsfartyg
  • KBV 034, miljöräddningsfartyg
  • KBV 314, övervakningsfartyg
  • 5 strandbekämpare
  • 4 Sjösläp med 500 meter länsa på varje släp
  • Flertal mindre arbetsbåtar för förflyttning av personal
 • Flygplan och drönare används i luften
 • Räddningsdykare för lätt- och tungdyk i kontaminerat vatten.

Fartygen leds från luften, Kustbevakningens flyg patrullerar området frekvent.

Total mängd olja som hittills tagits upp från havsytan uppgick under måndagsdygnet till cirka 7 000 liter.

Förundersökningen fortsätter

Kustbevakningen utreder orsakerna till grundstötningen och det följande utsläppet för att skapa en bild av händelseförloppet och dess orsaker. Utredningsåtgärder har vidtagits sedan i söndags: förhör ombord, insamling av information och teknisk dokumentation. Under dagen kommer ytterligare förhör att hållas ombord på Marco Polo. Information som finns görs offentligt när förundersökningen medger det.

Vid kontroll ombord konstaterades att samtliga var nyktra.

Ändrad 24 oktober 2023 07:59

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.